DR NavHlavní zdroje financování provozu Centra sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace:

  • Příspěvek ze schváleného rozpočtu města
  • Dotace MPSV pro poskytovatele sociálních služeb

    logo msk

 

dále nás podpořili:

 

Dotace

 

2019

Moravskoslezský kraj - účelová dotace určená k financování sociálně terapeutických dílen z dotačního programu "Podpora služeb sociální prevence" na roky 2017-2019, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje svým usnesením č. 110/8525 ze dne 22.9.2016

Moravskoslezský kraj - dotace získaná v Programu na podporu poskytování sociálních služeb rok 2019 financovaném z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu, schváleném radou kraje usnesením č. 46/4123 ze dne 11.9.2018.

Město Bohumín - účelová dotace na rehabilitační a kondiční plavání pro osoby s mentálním postižením

Moravskoslezský kraj – účelová dotace určená k financování sociálně terapeutických dílen z dotačního programu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2019“ v rámci dotačního titulu PSDP 1/19 na základě usnesení 61/5509 ze dne 30. 4. 2019

Nadace ČEZ – poskytnutí nadačního příspěvku na projekt „Duchem jsme mladí“ za účelem nakoupení dataprojektoru, notebooku a židlí. (více zde)

 

2018

Moravskoslezský kraj - účelová dotace získaná v "Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018" na projekt "Podporou ke kvalitě" odkaz na web

Moravskoslezský kraj – účelová dotace určená k financování sociálně terapeutických dílen z dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence" na roky 2017 – 2019, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje svým usnesením č. 110/8525 ze dne 22. 9. 2016

Moravskoslezský kraj – dotace získaná v Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaném z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu schváleném radou kraje usnesením č. 20/1861 ze dne 12. 9. 2017.

Město Bohumín – účelová dotace na rehabilitační a kondiční plavání pro osoby s mentálním postižením

Úřad práce České republiky - poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací.

EDUKANA, spolek – účelová dotace na proplacení mzdových příspěvků v rámci projektu „Profesní dráha padesátkou nekončí“, REG. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007018.

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava, a.s. - finanční dar na projekt "Zkvalitnění a zpestření života osob s handicapem" v denním stacionáři Domovinka

 

2017

Moravskoslezský kraj – účelová dotace určená k financování sociálně terapeutických dílen z dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence" na roky 2017 – 2019, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje svým usnesením č. 110/8525 ze dne 22. 9. 2016

Moravskoslezský kraj – dotace získaná v Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaném z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu schváleném radou kraje usnesením č. 108/8395 ze dne 6. 9. 2016.

Město Bohumín – účelová dotace na rehabilitační a kondiční plavání pro osoby s mentálním postiženímNadační fond „Přes Kaluže" – účelová dotace na projekt „Příprava na život v chráněném bydlení"

Nadační fond „Přes Kaluže" – účelová dotace na projekt „Příprava na život v chráněném bydlení"

Město Orlová – účelová neinvestiční dotace na úhradu nákladů za energie Denního stacionáře na rok 2017

Nadace ČEZ „Podpora regionů" – poskytnutí nadačního příspěvku na projekt Domov pro seniory – univerzální kurty ke zvedákům

Úřad práce České republiky - poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací.

 

2016

Moravskoslezský kraj – Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2016

Město Bohumín – účelová dotace na plavání uživatelů denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen

Nadační fond „Přes Kaluže" – účelová dotace na projekt „Příprava na život v chráněném bydlení"

Obec Dolní Lutyně – finanční příspěvek na provoz denního stacionáře

Město Orlová – neinvestiční účelová dotace na úhradu nákladů za nájemné Denního stacionáře na rok 2016

Nadace ČEZ „Pomáhej Pohybem" – poskytnutí nadačního příspěvku na projekt Domov pro seniory – kompenzační pomůcky

 

2015

Město Bohumín – účelová dotace na plavání uživatelů denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen

Nadační fond „Přes Kaluže" – účelová dotace na projekt „Příprava na život v chráněném bydlení"

Obec Dolní Lutyně – finanční příspěvek na provoz denního stacionáře

Moravskoslezský kraj – Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015

 

2014

Město Bohumín – účelová dotace na plavání uživatelů denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen

Nadační fond „Přes Kaluže" – účelová dotace na projekt „Příprava na život v chráněném bydlení"

Obec Dolní Lutyně – finanční příspěvek na provoz denního stacionáře

Moravskoslezský kraj – podpora sociálně terapeutických dílen zapojením do projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1

 

2013

Město Bohumín – účelová dotace na plavání uživatelů denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen

Nadace ČEZ – oranžové kolo – účelová dotace na zvýšení kvality pracovního prostředí sociálně terapeutických dílen

Nadační fond „Přes Kaluže“ – účelová dotace na projekt „Příprava na život v chráněném bydlení“

Moravskoslezský kraj – podpora sociálně terapeutických dílen zapojením do projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1

Obec Dolní Lutyně – finanční příspěvek na provoz denního stacionáře

 

2012

Město Bohumín - účelová dotace na plavání uživatelů denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen

Nadační fond „Přes Kaluže“ – účelová dotace na projekt „Příprava na život v chráněném bydlení“

Moravskoslezský kraj – účelová dotace na projekt „Sociálně terapeutické dílny“

 

2011

Město Bohumín – účelová dotace na plavání uživatelů denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen

Nadace OKD – účelová dotace na projekt „Tkalcovská dílna“

Moravskoslezský kraj – podpora sociálně terapeutických dílen zapojením do projektu „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1.

 

2010

Město Bohumín – účelová dotace na plavání uživatelů denního stacionáře

Nadace OKD – účelová dotace na vybavení cvičného bytu

ESF a státní rozpočet ČR – poskytnutí příspěvku na vyhrazení společensky účelného pracovního místa

 

2009

Město Bohumín – účelová dotace na plavání uživatelů denního stacionáře

Nadace OKD – účelová dotace na vybavení cvičného bytu

Moravskoslezský kraj – účelová dotace na podporu procesu zavádění standardů kvality sociálních služeb

ESF a státní rozpočet ČR – poskytnutí příspěvku na vyhrazení společensky účelného pracovního místa

 

2008

Město Bohumín – účelová dotace na plavání uživatelů denního stacionáře

ESF a státní rozpočet ČR – poskytnutí mzdového příspěvku na nově vytvořené pracovní místo

 

2007

Město Bohumín – účelová dotace na plavání uživatelů denního stacionáře

Ministerstvo kultury – neinvestiční dotace – čtvero ročních období ve výtvarné dílně

ESF a státní rozpočet ČR – poskytnutí mzdového příspěvku na nově vytvořené pracovní místo

Nadace PATRIK DĚTEM – účelová dotace na nákup keramické pece

 

  

Sponzorské a darovací smlouvy

 

2019  
p. Petr Pensimus finanční dar
Obec Dolní Lutyně finanční dar
   
2018  
p. Petr Pensimus finanční dar
Obec Dolní Lutyně 

finanční dar

Arcelor Mital Tuburlar Products Ostrava, a.s. finanční dar

HARTMANN – RICO, a.s.

finanční dar

Judr. Jiří Jícha

finanční dar

PharmDr. Jiří Stachel

finanční dar

Obec Říčany

finanční dar
   
2017  
p. Burišová Brigita věcný dar
Obec Dolní Lutyně finanční dar
PharmDr. Stachel Jiří finanční dar
Ing. Pospíšil Miroslav finanční dar
   
2016  
MELCHIEL s.r.o. finanční dar
Paní Pšeničková Lenka finanční dar
MUDr. Bronislava Macíčková finanční dar
Ing. Boris Beníšek finanční dar
Fotbalový klub BOSPOR Bohumín, z.s. finanční dar
PharmDr. Stachel Jiří finanční dar
Nadační fond "Přes kaluže" finanční dar
   
2015  
Paní Naděžda Sýkorová Růžičková finanční dar
Paní Mgr. Marková Šárka finanční dar
Pan Pavel Vedral finanční dar
MELCHIEL s.r.o. finanční dar
Mudr. Dana Markvartová finanční dar
Ing. Miroslav Lintner finanční dar
Andrej Rehak finanční dar
Mudr. Otto Lang finanční dar
   
2014  
KV KONTO s.r.o. finanční dar
MELCHIEL s.r.o. finanční dar
Pan Zdeněk Milota finanční dar
   
2013  
Rockwool, a.s. finanční dar
Bonatrans Group a.s. finanční dar
TURPRESS, spol. s.r.o. finanční dar
   
2012  
VEET MAYA o.s. finanční dar
Pan Podeszfa Rostislav finanční dar
Střední škola, Bohumín, p.o. finanční dar
   
2011  
VEET MAYA o.s. finanční dar
3M Česko, spol. s.r.o. věcný dar
   
2010  
Kaufland Česká republika v.o.s. věcný dar
Fy Greener Primus s.r.o. finanční dar
Mudr. Pavla Hasprunová finanční dar
   
2009  
Bekaert Bohumín s.r.o. finanční dar
Kaufland Česká republika v.o.s. věcný dar
Fy Greener Primus s.r.o. finanční dar
PODA a.s. finanční dar
TRIO potraviny věcný dar
   
2008  
PODA s.r.o. finanční dar
PODA s.r.o. věcný dar
Ing. Zdeňka Pensimusová finanční dar
TRIO potraviny věcný dar
   
2007  
Ing. Zdeňka Pensimusová finanční dar
Bochemie s.r.o. finanční dar
Jiří Kovalský finanční dar
Nadace PATRIK DĚTEM finanční dar
Fa Gamrotová Pavla věcný dar