DR Nav 

Osobní asistence

 

     logo msk

 

   Sociální služby poskytované naší organizací jsou v roce 2018 podpořeny z dotačního Programu na podporu poskytování sociáních služeb pro rok 2018 financovaném z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, schváleném radou kraje usnesením č.20/1861 ze dne 12.9.2017.

 

Poslání služby:

   Osobní asistence je terénní službou poskytovanou občanům města Bohumína a příměstských částí, která usiluje o zachování soběstačnosti seniorů, osob s chronickým onemocněním a osob se zdravotním postižením v nepříznivé sociální situaci v jejich domácím prostředí. Prostřednictvím našich služeb se snažíme umožnit lidem na základě individuální podpory zachovat přirozené sociální vazby, žít důstojný život se svými blízkými a být součástí místního společenství.

 

Působnost:

   Osobní asistence je poskytována občanům města Bohumína a příměstských částí. Služba osobní asistence se může poskytnout, v případě volné kapacity, také v okolních obcích do 5 km od hraničního území Bohumína a jeho příměstských částí na území České republiky.

 

Cíl osobní asistence:

   Cílem je umožnit osobě v nepříznivé sociální situaci žít způsobem života, kterým žila doposud ve své domácnosti, a přispět ke kompenzaci ztráty činnosti a aktivity způsobené věkem, chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením.

 

Cílová skupina:

   Osobní asistence je určena lidem od 19 let se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

V této skupině uživatelů jsou zahrnuty osoby, které tuto sociální službu reálně potřebují:

 •  osoby s kombinovaným postižením
 •  osoby s mentálním postižením
 •  osoby s tělesným postižením
 •  osoby se zdravotním postižením
 •  osoby se zrakovým postižením
 •  osoby s chronicky duševním onemocněním
 •  osoby s chronickým onemocněním
 •  senioři

Osobní asistence může odmítnout zájemce pokud:

 •  Neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá.
 •  Nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 •  Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděla v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Zásady pro poskytování osobní asistence:

 •  Individuální přístup

K uživateli se přistupuje individuálně dle jeho schopností a možností, s respektováním lidské důstojnosti každého uživatele.

 •  Podpora a nezbytná míra péče

Poskytované služby jsou pro uživatele vyžádanou podporou v situacích, které zvládne s pomocí osobní asistence.

 •  Podpora uživatele při vlastním rozhodování

Posilování sebevědomí a sebeurčení uživatelů tak, aby dokázali vyjádřit své potřeby, přání a názory, dokázali se sami rozhodovat.

 •  Snaha o budování partnerského vztahu

Vztah mezi osobním asistentem a uživatelem je postaven na spolupráci a partnerství.

 

Kontakty:

 

 

 

Služba je dostupná:

 • telefonicky na telefonním čísle 596 092 502, 731 130 691, 731 124 630
 • osobně v kanceláři OA, Masarykova 365, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín 

 

Časový rozsah poskytování služby:

   Provozní doba je přizpůsobena požadavkům a potřebám uživatelů služby. V případě převýšení kapacity je osobní asistence připravena jednat a zvážit potřebu změny zvýšením počtu pracovníků.

 

Provozní doba služby:

pondělí – pátek (denní: 6,00 – 18,00, večerní: 18,00 – 22,00)

sobota – neděle (denní: 6,00 – 18,00, večerní: 18,00 – 22,00)

pondělí – neděle (noční: 22,00 – 6,00)

Službu je nutné objednat nejpozději 3 pracovní dny před plánovanou službou. Službu je nutné odhlásit nejpozději 2 pracovní dny před plánovanou službou.

 

Dokumenty: